Crimilex Team


Levi Dheere

Advocaat
Advocaat sinds 2022
Houder getuigschrift Supralat (Salduz) opleiding
Mr. Dheere behandelt internerings- en strafzaken
Crimilex Levi Dheere
Wat was voor jou de reden om rechten te gaan studeren?

Aanvankelijk had ik niet de intentie om rechten te gaan studeren. Tijdens mijn middelbare studies volgde ik namelijk een economische richting. Een navolgend traject binnen deze materie in het hoger onderwijs leek mij dus evident. Uiteindelijk koos ik voor de rechtenopleiding omdat ik ontdekte dat mijn interesses veel ruimer waren. Deze opleiding bood mij verschillende invalshoeken om mens en maatschappij te gaan bestuderen, wat mij erg boeiend leek. De interesse voor de advocatuur is uiteindelijk ontstaan tijdens de verschillende stages die ik mocht volgen bij diverse kantoren. Het is ook hier dat ik definitief voor mezelf bepaalde: ik word strafpleiter.

Waarom strafrecht?

Ik heb steeds een ruime interesse gehad in deze materie. Het klinkt haast cliché, maar ik probeerde alle gemediatiseerde zaken op de voet te volgen. Ik probeerde alle krantenartikels te lezen en bekeek met veel enthousiasme iedere true crime serie op TV. Actuele zaken wou ik steevast bespreken met anderen, hoewel zij dit niet steeds apprecieerden. Mensen hebben immers vaak al een (negatieve) mening gevormd, nog voordat er een rechterlijke beslissing werd geveld. Dit is dan ook het mooie aan het strafrecht: je staat iemand bij die door vele anderen mogelijks reeds werd uitgespuwd. De rechten van verdediging behoren toe aan eenieder en ik draag graag mijn steentje bij om dit recht te garanderen. Tot slot bevind ik mij als strafrechtadvocaat in een bevoorrechte positie doordat kwetsbaren, of ze nu dader of slachtoffer zijn, mij als vertrouwenspersoon en adviseur toelaten in wat één van de meest ingrijpende periodes zal zijn in hun leven. Dit vertrouwen vind ik bijzonder waardevol.

Hoe zie jij je job?

Er zit erg veel variatie in onze job. Enerzijds kent iedere dag een andere invulling en vaak komen er onverwacht nog dagtaken bij. Dit maakt dat de job heel spannend én uitdagend blijft. Doorheen de week word je geconfronteerd met nieuwe personen, dossiers en inzichten. Anderzijds is het een constant leertraject waarbij verschillende vaardigheden op de proef worden gesteld en bijgeschaafd worden. Cliënten verwachten dat wij hen op juridisch gebied adviseren, maar tegelijkertijd zijn wij ook hun vertrouwenspersoon voor alle emoties en bezorgdheden die zij kwijt moeten. Als advocaat moet je hier ook mee kunnen omgaan. In die zin zijn sociale vaardigheden, naast juridische kennis, onontbeerlijk om de job goed te kunnen doen. Een goed begrip van de persoonlijke situatie van de cliënt gecombineerd met gedegen dossierkennis leiden tot juridisch maatwerk.

Wat is je al bijgebleven sinds je bij Crimilex werkt?

Via Crimilex kom ik in contact met mensen van alle rang en stand, met verschillende achtergronden en diverse inzichten. Deze realiteit van diversiteit geeft ook aan hoe belangrijk het is om steeds oog te hebben voor de eigenheid van personen, ongeacht of men nu slachtoffer of beklaagde is. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en het is net deze uniciteit die in de praktijk nog meer aan bod moet komen. Dit kan een werkelijk verschil maken bij het behandelen van dossiers en wegen op de oordeelsvorming van bijvoorbeeld een magistraat. Voorts leer ik erg veel bij door te werken met zo'n divers publiek en bekom ik inzichten die zowel voor mij als mens en voor de uitoefening van het beroep nuttig kunnen zijn.

Waarom heb je voor Crimilex gekozen?

Vooreerst zie ik het als een enorme meerwaarde dat Crimilex zich uitsluitend specialiseert in het strafrecht. De wetgeving is dermate complex en (soms) onoverzichtelijk, waardoor het volgens mij onmogelijk is om gespecialiseerd te zijn in verschillende rechtsgebieden. Daarnaast is Crimilex een geoliede machine: alles draait gewoon goed. Efficiëntie en innovatie worden hoog in het vaandel gedragen. Deze creativiteit kan ik zeker smaken. Tot slot draait deze machine alleen maar goed omwille van het fantastische team waarmee ik mag samenwerken. De sfeer op kantoor is gemoedelijk en iedereen staat steeds klaar om elkaar te helpen en ervaringen uit te wisselen, ongeacht het aantal maanden of jaren ervaring op de teller.

Hoe zie jij je toekomst als advocaat?

Aangezien het straf- en strafprocesrecht steeds complexer wordt, wil ik mij engageren om permanent bij te leren. Daarom hoop ik dat er nog verschillende uitdagende dossiers mijn weg zullen kruisen waardoor ik mijn juridisch-technische kennis mag aanscherpen. Voorts hoop ik nog veel te mogen bijleren van mijn meer ervaren confraters. Bij Crimilex is daar alvast iedere mogelijkheid toe.

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635