Nieuws over het Belgisch strafrecht

Voorwaarden voor eerherstel

  • 15-07-2017

Sommige veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de geldsom vervallen is), een huurgeschil of een… Continue reading Voorwaarden voor eerherstel

Verder lezen…

Nieuwe regels voor de VI

  • 23-06-2017

Sinds 8 juni 2017 gelden er nieuwe regels voor de VI voor straffen tot 3 jaar.

In dit artikel een overzicht van de nieuwe regels.… Continue reading Nieuwe regels voor de VI

Verder lezen…

Psychische begeleiding in de gevangenis

  • 13-06-2017

Een team van psychologen en maatschappelijk assistenten staat klaar om de gedetineerde psychosociaal te begeleiden. Dit team bereidt de gedetineerde voor op zijn psychosociale re-integratie en evalueert hun reclasseringsvoorstellen. Het verzorgt het psychosociaal onthaal van elke gedetineerde die de gevangenis binnenkomt. Geïnterneerden, dat zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn… Continue reading Psychische begeleiding in de gevangenis

Verder lezen…

De verjaring bij aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

  • 15-05-2017

Omwille van de bijzondere aard van de feiten en de gevolgen ervan voor de slachtoffers, voorziet de wet in bijzondere bepalingen ivm de verjaring bij aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

Een overzicht.… Continue reading De verjaring bij aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

Verder lezen…

Tarieven voor onmiddellijke inningen van verkeersboetes

  • 01-05-2017

Sinds  1 mei 2017 zijn er nieuwe tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes. De tarieven zijn met 5% gestegen. We geven een overzicht van de nieuwe tarieven. Overtredingen van de eerste graad : 58 euro Onder dit type overtredingen vallen de overtredingen die als ongewenst gedrag worden gezien. Alle overtredingen die niet tot een van… Continue reading Tarieven voor onmiddellijke inningen van verkeersboetes

Verder lezen…

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Kasteelplein 23A
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2017 Crimilex Strafrechtadvocaten