|

Een van de meest gestelde vragen van mensen die ons consulteren wanneer ze voor de rechtbank moeten verschijnen, is welke straf ze mogen verwachten. Een antwoord op deze vraag lijkt eenvoudiger dan ze is. In de eerste plaats omdat de rechtbank met heel wat individuele factoren rekening zal houden bij de bepaling van de straf. Maar daarnaast heeft de rechter ook een heel arsenaal aan wettelijk voorziene straffen waaruit hij kan kiezen. In een reeks artikelen over de straffen, zullen we dieper ingaan op elk van deze modaliteiten. In deze post leggen we de straf met uitstel uit.

Wat ?


Wanneer een veroordeling met uitstel wordt uitgesproken zal de rechtbank een straf opleggen, maar zal de uitgesproken straf niet effectief worden uitgevoerd, op voorwaarde dat tijdens de door de rechter uitgesproken termijn geen nieuwe feiten worden gepleegd. Deze zogenaamde proefperiode bedraagt minstens 1 en maximum 5 jaar.

Wanneer?


De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een straf met uitstel zijn :

  • Op de feiten waarvoor men wordt veroordeeld mag een maximale straf van 5 jaar staan.
  • Je mag nog niet eerder veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van 12 maanden.

Eventuele voorwaarden


Indien de rechter het nuttig acht kan hij aan het uistel bepaalde voorwaarden koppelen (vb : volgen van een behandeling voor alcohol- of drugverslaving, volgen van bepaalde cursussen,...) . We spreken dan van een probatie-uitstel.

Indien de veroordeelde de voorwaarden niet zou naleven, kan de rechtbank op grond daarvan de straf die is opgelegd met uitstel omzetten in een effectieve gevangenisstraf.

Herroeping


De rechtbank kan het verleende uitstel herroepen en dus bepalen dat de straf toch zal moeten worden uitgevoerd in volgende gevallen :

  • Het uitstel wordt van rechtswege en dus automatisch herroepen ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf gepleegd is, waarvoor een veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel werd uitgesproken.
  • Het uitstel kan worden herroepen indien gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf gepleegd is,waarvoor een effectieve hoofdgevangenisstraf van ten minste één maand en ten hoogste zes maanden werd uitgesproken.
  • Het gewone uitstel en het probatie-uitstel kunnen ook worden herroepen wanneer tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een veroordeling krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot gevolg heeft gehad.
Nog vragen ?