|

Een van de meest gestelde vragen van mensen die ons consulteren wanneer ze voor de rechtbank moeten verschijnen, is welke straf ze mogen verwachten. Een antwoord op deze vraag lijkt eenvoudiger dan ze is. In de eerste plaats omdat de rechtbank met heel wat individuele factoren rekening zal houden bij de bepaling van de straf. Maar daarnaast heeft de rechter ook een heel arsenaal aan wettelijk voorziene straffen waaruit hij kan kiezen. In een reeks artikelen over de straffen, zullen we dieper ingaan op elk van deze modaliteiten. We starten met de meest gunstige : de opschorting.

Wat ?


De modaliteit van de opschorting wordt geregeld in de artikelen 3 tot 7 van de wet van 29 juni1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

De opschorting houdt in dat de rechter oordeelt dat de feiten die u ten laste worden gelegd, bewezen zijn, maar dat hij zijn uitspraak van veroordeling voor een bepaalde termijn opschort. Deze termijn, ook wel proeftermijn genoemd, kan afhankelijk van de feiten lopen van 1 tot 5 jaar.

Wanneer?


De opschorting kan worden uitgesproken door de correctionele - en politierechtbank. Het Hof van Assisen kan geen opschorting toestaan.

De rechter kan enkel een opschorting uitspreken als:

  • u nog niet eerder veroordeeld bent tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 6 maanden en de feiten niet van die aard lijken dat zij meer dan 5 jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf vereisen en
  • u instemt met de uitspraak tot opschorting.

Als u tijdens de proeftermijn nieuwe strafbare feiten pleegt waarvoor u wordt veroordeeld, kan de opschorting worden herroepen en kan de rechter ook een straf uitspreken voor het eerste misdrijf.

Eventuele voorwaarden


Indien de rechter het nuttig acht kan hij aan de opschorting bepaalde voorwaarden koppelen (vb : volgen van een behandeling voor alcohol- of drugverslaving, volgen van bepaalde cursussen,...) . We spreken dan van een probatie-opschorting.

Indien de veroordeelde de voorwaarden niet zou naleven, kan de rechtbank op grond daarvan de opschorting terug intrekken en alsnog een effectieve straf opleggen.

Voordelen


Het grote voordeel van een opschorting ligt in het gegeven dat deze niet op je strafblad zal vermeld worden. Wanneer je bv. zal moeten gaan soliciteren zal er van de opschorting (en dus van het gepleegde misdrijf) niks terug te vinden zijn op de officiƫle documenten die je eventueel moet voorleggen aan de mogelijke werkgever.

Nog vragen ?