|

Mensen vragen ons dikwijls welke straffen ze riskeren wanneer ze voor de politierechter dienen te verschijnen. In een dubbele blogpost overlopen we de verschillende mogelijkheden. In deze post focussen we op de hoofdstraffen. In een volgend artikel zullen we dan stilstaan bij de bijkomende straffen.

De hoofdstraffen zijn de straffen die de rechtbank kan opleggen bij een schuldigverklaring.

De gevangenisstraf

Bij ernstige verkeersmidrijven (bijv. met een dodelijk slachtoffer en vluchtmisdrijf) kan de rechter een effectieve gevangenisstraf opleggen. Ook bij inbreuken op bijzondere strafwetgeving, zoals bijvoorbeeld de Coronamaatregelen, is een gevangenisstraf mogelijk.

Straf onder elektronisch toezicht

Bij een straf onder ET (enkelbandje) zal je worden verplicht om gedurende een bepaalde termijn aanwezig te zijn op een bepaald adres, met uitzondering van een aantal toegestane verplaatsingen of afwezigheden. Je moet een aantal voorwaarden naleven onder toezicht van het justitiehuis.

De autonome probatiestraf

Een autonome probatiestraf houdt in dat Je de verplichting krijgt gedurende een periode bijzondere voorwaarden na te leven. De rechter bepaalt de voorwaarden en de termijn. Het justitiehuis houdt toezicht.

Indien je de autonome probatiestraf niet uitvoert, moet je de vervangende straf ondergaan die de rechter heeft bepaald (een boete of een gevangenisstraf).

De werkstraf

De rechter legt je een aantal uren gemeenschapsdienst op die je in je vrije tijd moet uitvoeren binnen de 12 maanden na de zitting. Je werkt een aantal uren gratis in een openbare dienst zoals een groendienst, bejaardentehuis, OCMW, ziekenhuis, …

Een werkstraf varieert tussen minstens 20 uren en maximaal 300 uren. Je zal enige tijd na de zitting per post een uitnodiging van het justitiehuis krijgen om met de justitieassistent te bespreken waar en wanneer je de werkstraf uitvoert.

Indien je de werkstraf niet uitvoert, moet je de vervangende straf ondergaan die de rechter heeft bepaald (een boete of een gevangenisstraf).

De geldboete

De laatste hoofstraf die een politierechtbank kan opleggen is één of meerdere geldboeten. De boete moet worden vermenigvuldigd met de zogenaamde ‘opdeciemen’. Je moet de boete vermenigvuldigen met 8 om te weten wat je moet betalen (voorbeeld: 200 euro wordt 200 x 8 = 1.600 euro).

De rechter bepaalt ook een vervangende gevangenisstraf of een vervangend rijverbod dat zal worden uitgevoerd wanneer je de geldboete niet betaalt. Je kan niet zelf kiezen tussen de geldboete en de vervangende gevangenisstraf/het vervangend rijverbod.

Enige tijd na de zitting krijg je per post een overschrijvingsformulier om de boete te betalen.Hierop staat het totale bedrag dat je dient te betalen en de uiterste betalingsdatum. Indien nodig kan je om uitstel van betaling of om een afbetalingsplan vragen. Je kan hiertoe ten vroegste na het verstrijken van de beroepstermijn contact opnemen met deze dienst. De contactgegevens vind je bovenaan het overschrijvingsformulier. Je moet vermelden waarom je uitstel van betaling of een afbetalingsplan vraagt. De ontvanger zal over het verzoek beslissen.

Nog vragen ?

0800 63 057 - noodnummer