|

Mensen vragen ons dikwijls welke straffen ze riskeren wanneer ze voor de politierechter dienen te verschijnen. In een dubbele blogpost overlopen we de verschillende mogelijkheden. In de vorige post focusten we op de hoofdstraffen. In dit artikel zullen we stilstaan bij de bijkomende straffen.

Het rijverbod (Verval van het recht tot sturen)

Indien het gaat om een algemeen rijverbod mag je tijdens de periode van het rijverbod met géén enkel motorvoertuig rijden. Dit geldt voor alle motorvoertuigen, dus voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, tractors, bussen, motorfietsen, en bromfietsen klasse B maar óók voor een bromfiets klasse A waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt. Een speedpedelec waarmee je 45 km/u kan rijden, mag ook niet.

Een gewone elektrische fiets, een elektrische step en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn geen motorvoertuigen en mag je wel gebruiken tijdens het rijverbod.

De rechter kan echter ook beslissen om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën, maar het rijverbod moet minstens slaan op de categorie waartoe het voertuig behoort waarmee je de inbreuk hebt begaan.

Verder kan de rechter beslissen dat het rijverbod wordt uitgevoerd tijdens de weekends en op feestdagen. Je mag dan niet rijden vanaf vrijdag 20u tot zondag 20u en vanaf de avond 20u vóór een feestdag tot 20u op de feestdag.

De twee bovenvermelde gunstmaatregelen zijn echter niet mogelijk indien de rechter herstelexamens en/of het alcoholslot heeft opgelegd.

Het rijverbod gaat niet in op de dag van het vonnis. Het rijverbod wordt enkele weken of maanden na de zitting uitgevoerd op basis van een beslissing van het parket. De politie zal jou verwittigen wanneer je jouw rijbewijs moet overmaken aan de griffie van de politierechtbank.

Als de wijkagent je persoonlijk in kennis heeft gesteld van de uitvoering van het rijverbod, heb je vier werkdagen tijd om je rijbewijs binnen te brengen op de griffie van de politierechtbank waar het vonnis werd uitgesproken. Je kan het rijbewijs ook per aangetekende zending naar de griffie opsturen.

Vanaf de vijfde werkdag na het bezoek van de wijkagent, begint het rijverbod te lopen. Je moet ook bij een weekendrijverbod of een rijverbod beperkt tot bepaalde categorieën binnen de vier werkdagen nadat je de wijkagent hebt gezien, jouw rijbewijs binnenbrengen op de griffie van de politierechtbank. Daar krijg je een attest om een tijdelijk rijbewijs op je gemeente te halen.

Indien je jouw rijbewijs niet of te laat inlevert op de griffie, bega je een nieuw misdrijf, waarvoor je mogelijk opnieuw voor de rechtbank moet verschijnen.

Herstelexamens en herstelonderzoeken

De rechter kan jou ook verplichten tot het afleggen of ondergaan van examens en onderzoeken: een theoretisch examen, een praktisch examen, een geneeskundig onderzoek en/of een psychologisch onderzoek.

Je moet een keuze maken van een instelling waar je deze herstelexamens en herstelproeven zal afleggen. Je ontvangt korte tijd na de zitting een lijst van de erkende centra voor geneeskundig en psychologisch onderzoek.

Het alcoholslot

Over het alcoholslot kan je alles lezen in dit artikel.

*Verbeurdverklaring en immobilisering

Indien de rechter de verbeurdverklaring van een voertuig of een ander overtuigingsstuk heeft bevolen, wordt dit voertuig of overtuigingsstuk eigendom van de Belgische Staat. De takel- en stallingskosten worden bij de gerechtskosten verrekend.

In sommige gevallen zal de rechter de tijdelijke immobilisering van jouw voertuig bevelen voor de duur van het uitgesproken rijverbod. Deze tijdelijke immobilisering gebeurt op jouw kosten.

Nog vragen ?