Bel ons permanentienummer

0800 63 057

Verhoor

Aangehouden

Verdachte

Slachtoffer

Vanaf 29.10.2020 op Vier
Stacks Image 2735
Rechtsprogramma’s zijn tegenwoordig schering en inslag in het Vlaamse televisielandschap. ‘Justice For All’ filmde een kant van het Belgisch gerechtssysteem die minder bekend is: het onthutsende dagelijkse (werk)leven van Vlaanderens’ topadvocaten. Deze zeven zwaargewichten van de balie verdedigen potentiële moordenaars, nemen gangsterpraktijken onder handen en komen regelmatig in contact met gevaarlijke drugsbendes.

Mr. Vosters van Crimilex is één van de advocaten die in dit programma werd gevolgd.
Kwaliteit
U verdient alleen het beste !
Crimilex kwaliteitslabel

Sinds begin 2020 kunnen advocatenkantoren een doorlichting (peer review) laten uitvoeren door een onafhankelijk orgaan binnen de Orde van Vlaamse Balies (OVB). In dergelijke doorlichting wordt de werking van het kantoor getoetst aan de kwaliteitseisen van de OVB. De auditor gaat op een grondige manier na of het kantoor op de juiste manier werkt waarna een doorlichtingsrapport wordt opgemaakt met een eindbeoordeling.

Omdat Crimilex kwaliteitsmanagement en klantentevredenheid hoog in het vaandel draagt, werd er geen moment geaarzeld en werd een review aangevraagd. Crimilex was daarmee bij de eerste kantoren in Vlaanderen die dergelijk audit liet uitvoeren.

De verregaande investering in IT om de werking te optimaliseren werd als zeer positief ervaren. Als innovatief en specifiek voor het kantoor werd vermeld dat het kantoor zoveel mogelijk werkt met vaste tarieven die duidelijk op de website staan vermeld. Het rapport besluit met de conclusie dat het kantoor professioneel georganiseerd en gestructureerd is.

Het rapport besloot dan ook dat Crimilex aan de kwaliteitsvereisten van de OVB voldoet zodat een positieve evaluatie en het daarbij horende kwaliteitslabel werd afgeleverd.

Specialisatie
Wij ademen strafrecht

Wij geloven niet in advocatenkantoren die alle rechtsdomeinen aanbieden. De wetgeving en de rechtspraak zijn tegenwoordig zo complex en veranderen zo snel, dat wij heel erg geloven in de noodzaak van specialisatie.

Ons kantoor heeft zich daarom volledig toegelegd op strafrecht. Wie bij ons komt met een strafzaak, weet dat hij door onderlegde specialisten wordt geholpen.

Door de wolf geverfd
Crimilex kwam al tussen in heel wat spraakmakende strafzaken
Vrijlating Albert Barrez
VRT Nieuws

Crimilex geeft tekst en uitleg bij de procedure voorwaardelijke invrijheidstelling naar aanleiding van de vrijlating van Albert Barrez.

Horion wil wandelen
VRT Nieuws

Crimilex geeft duiding bij de rechten van gedetineerden naar aanleiding van vraag tot wandeling van 6-voudig moordenaar Freddy Horion.

Moord onder bejaarden
Koppen justitie

In deze reportage werd Crimilex gedurende een ganse week gevolgd tijdens een assisenproces waarbij een hoogbejaarde cliënt werd bijgestaan die terechtstond voor de moord op zijn vrouw.

Strafrecht uitgelegd
 • Geweld tegen de politie : bezint eer ge begint

  De laatste tijd wordt de politie regelmatig geconfronteerd met geweld tegen politiemensen. Om het toenemende geweld tegen politiemensen een halt toe te roepen heeft de minister van justitie in samenspraak met de parketten besloten om de aanpak danig te verstrengen en voortaan zo goed als elk geval van geweld te vervolgen voor de strafrechter.

  Omzendbrief


 • Intoxicatie is niet hetzelfde als dronkenschap

  Iedereen weet dat het niet verstandig is om een voertuig te besturen wanneer je gedronken hebt. Het kan verregaande gevolgen hebben, zowel voor jezelf als voor eventuele slachtoffers indien je in dergelijke toestand een ongeval zou veroorzaken.

  De wet voorziet dat je niet mag rijden in staat van intoxicatie of in staat van dronkenschap. Dikwijls ...

 • De werkstraf

  De autonome werkstraf is een hoofdstraf die kan worden uitgesproken in correctionele zaken of in politiezaken en houdt in dat de veroordeelde in zijn vrije tijd een aantal uren zal dienen te werken ten gunste van de maatschappij. Tegenover dit werk staat geen vergoeding. Bovendien zal de rechter steeds een bijkomende vervangende gevangennisstraf ...

 • Het doorzoeken van een auto

  Wanneer de politie wil overgaan tot de zoeking in een voertuig kan dit enkel in zeer specifieke omstandigheden. Het kan derhalve niet dat de politie "zomaar" zou overgaan de doorzoeking van een voertuig. Artikel 29 van de wet op het politieambt (WPA) bepaalt zeer duidelijk de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn alvorens tot een zoeking ...

 • Het (probatie)uitstel

  Een van de meest gestelde vragen van mensen die ons consulteren wanneer ze voor de rechtbank moeten verschijnen, is welke straf ze mogen verwachten. Een antwoord op deze vraag lijkt eenvoudiger dan ze is. In de eerste plaats omdat de rechtbank met heel wat individuele factoren rekening zal houden bij de bepaling van de straf. Maar daarnaast heeft ...